... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


desequilibri de lligament

La condició entre els al·lels en diferents loci de tal manera que les combinacions al·lèliques en un gàmeta no segueixen la regla del producte de la probabilitat.

Algunes paraules estan en procés de revisió, potser trobeu alguna errada.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.