... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


degeneració

Procès en què s'arriba a una idèntica situació per diferents vies. Per exemple diferents combinacions de triplets de nucleòtids (codons) equivalen al mateix aminoàcid durant la traducció de proteïnes.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.