... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


dalton

Unitat de massa molecular, aproximadament equivalent a la de l'hidrogen (1,66x10-24g).

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.