... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


anèmia de cèl·lules falciformes

Malaltia que provoca que els eritròcits es col·lapsen en condicions de baixes concentracions d'oxigen. La malaltia es manifesta en cas d'homozigositat per al gen de l'hemoglobina S (HbS).

Algunes paraules estan en procés de revisió, potser trobeu alguna errada.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.