... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


aminoàcid

m Qualsevol d'un gran grup de compostos orgànics sintetitzats a partir de compostos inorgànics simples per les plantes autòtrofes i molts microorganismes. Són derivats de l'àcid acètic en el qual se substitueix un hidrogen del grup alquil per un grup de nitrogen; estan involucrats en la síntesi de proteïnes.

Algunes paraules estan en procés de revisió, potser trobeu alguna errada.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.