... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


ADN (àcid desoxiribonucleic)

Polinucleòtid format a partir d'unitats de desoxiribonucleòtids units covalentment. A més, és la reserva d'informació hereditària dins d'una cèl·lula i el portador d'aquesta informació de generació en generació.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.