... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


actina

Proteïna citoplàsmica abundant que forma els filaments d'actina en totes les cèl·lules eucariotes. La forma monomèrica es denomina de vegades globular o actina-G; la forma polimèrica és filamentosa o actina-F.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.