... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


acoblament quimiosmòtic

Mecanisme en el qual s'utilitza l'energia continguda per un gradient d'ions d'hidrogen (un gradient de pH) a través d'una membrana per a dur a terme un procés que requereix energia, com ara la producció d'ATP o la rotació dels flagels bacterians.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.