... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


quimiocina

Petita proteïna que pot atraure cèl·lules, com els leucòcits de la sang, i les fa desplaçar-se cap al seu origen. Important en el funcionament del sistema immunitari.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.